top of page

תקנון האתר

אנו מברכים אותך על השימוש באתר www.gadmergi.com


תנאים כלליים:

 1. אתר זה (להלן: "האתר") הנו בבעלות גד מרגי (להלן: ״בעל האתר״).

 2. מובהר כי השימוש באתר ו/או הרשמתך לצורך קבלת השירותים, המוצרים והתכנים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

 3. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר מהווה הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, וכי לא תהא לו/ה או למי מטעמו/ה כל טענה או דרישה או תביעה נגד, האתר, בעל האתר, מפעיל האתר ו/או כל מי מטעמו. אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים הרשומים בתקנון האתר, הנך נדרש לא לעשות כל שימוש באתר.

 4. בעל האתר רשאי לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.

 6. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הלקוח. אין להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר. יש להקפיד למלא נכונה את כל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם הלקוח.

 7. אין לפרסם, להעלות או להעביר באמצעות האתר קבצים שאינם חוקיים ופוגעניים ובכלל זה כל תוכן שפוגע בזכויות או זכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, או כל תוכן בעל אופי מיני, פורנוגראפי, גזעני, שקרי, מעליב, עוין, משמיץ, מאיים, גס רוח , העשוי לפגוע בפרטיות הזולת.

 8.  מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, הם קניינו של בעל האתר בלבד ומוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם, לתרגם, למכור, להשכיר, לשנות, להציג בפומבי, לשמור ברשות המשתמש או למסור לצד שלישי כל חלק מתכניו של האתר. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו או בכל זכות אחרת של האתר מבלי לקבל הסכמת בעל האתר מראש ובכתב. כל שימוש שכזה מהווה הפרה של זכויות היוצרים.

 9. התקנון מנוסח בלשון זכר ו/או רבים מטעמי נוחות בלבד אך מכוון לשני המינים כאחד.

מחירים ותשלומים:

 1.  לקוחות שביצעו הזמנה/רכישה דרך האתר מצהירים, כי קראו תקנון זה ומסכימים לכל הוראותיו ותנאיו ומצהירים כי לא תהיה להם או למי מטעמם כל טענה / דרישה / תביעה כנגד האתר ו/או בעל האתר ו/או למי מטעמו בכל הקשור להוראות תקנון זה.

 2. המוצרים והשירותים באתר זה נועדו לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר הינו אסור.

 3. האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נוח ומהיר. בעל האתר רשאי לעדכן את דפי המוצרים מעת לעת, להוסיף או להחסיר מוצרים, להסיר מוצרים, לעדכן ו/או לשנות את מחירי הפריטים ואת תעריפי המשלוחים וזאת ללא התראה או הודעה מוקדמת.

 4. בעל האתר אינו מתחייב להחזיק במלאי את כל הפריטים ו/או הדגמים המופיעים באתר.

 5. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 6. המחירים אינם כוללים דמי משלוח, אלא אם צויין אחרת. פירוט עלויות המשלוחים מופיע בפרק "זמן אספקת מוצרים ומדיניות משלוחים" בתקנון זה.

 

רכישה וביצוע הזמנות באתר:

 1. בעת ביצוע רכישה באתר על הלקוחות להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים. במידה ויימסרו פרטים שגויים לא יוכל בעל האתר להבטיח כי המוצרים יגיעו ליעד המבוקש.

 2. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 3. המחיר התקף להזמנה הינו המחיר שהוצג בעת השלמת תהליך ההזמנה באתר, כולל מסירת פרטי כרטיס האשראי.

 4. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהאתר יקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי ו/או אפליקציית התשלום על ביצוע החיוב (להלן" : אישור ההזמנה").

 5. במקרה בו לא אושרה העסקה כאמור לעיל – יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לאחר ביצוע ההזמנה ישלח אליך בדוא"ל אישור על קליטת פרטי הזמנתך. אישור זה אינו מחייב את בעל האתר לספק את המוצרים שהזמנת, והינו אך ורק ציון כי פרטי ההזמנה נקלטו.

 6. השלמת עסקת הרכישה מותנית בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, לא יהיה מחויב האתר במכירת המוצר בפועל, וישיב ללקוח כל סכום ששילם בגין הזמנה שביצע עבור פריט שאינו במלאי, במידה ואכן שילם. לרוכשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכשים ו/או לצד ג'.

 7. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.

 8. יובהר כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבעל האתר עקב שיבוש הפעלת האתר.

 9. בעל האתר רשאי לא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. לקוחות רשאים לבטל את ההזמנה שביצעו וזאת בכפוף לתנאים הבאים:

 2. ביטול עסקאות ו/או תשלומים ו/או ביטול רישום ו/או ביטול רכישות של מוצרים בכל שלב לאחר אישור התשלום הינו כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981  ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

 3. ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה בדוא"ל לשירות הלקוחות באתר. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מבעל האתר המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יקבל הלקוח את סכום הזיכוי בחזרה לכרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה, בניכוי העמלה ששולמה לחברת האשראי בגין ביצוע הרכישה ובניכוי דמי משלוח דואר רשום ששולמו ע"י בעל האתר.

 4. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קניית המוצר.

 5. על מנת להבטיח שהמוצר לא ייפגם או יישבר בעת שילוחו חזרה לחנות האתר, יש לארוז אותו באריזתו המקורית.

 6. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו בחנות הווירטואלית. האתר לא יטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

 7. במידה ויבקשו הלקוחות להחזיר מוצר שנשלח אליהם פגום, יזוכו הלקוחות בסכום ההזמנה או לחילופין המוצר הפגום יוחלף, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר.

 8. לא יינתן החזר כספי עבור מוצרים שניתנו במתנה או שלא ניתנה בגינם תמורה כספית למעט החזרה בגין מוצר פגום.

 

זמן אספקת מוצרים ומדיניות משלוחים

 1. אספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה בחנות האתר, תבוצע תוך 14 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה.

 2. המוצרים נשלחים בדואר רשום ומבוססים על השירותים של דואר ישראל.

 3. בעל האתר אינו אחראי לכל מחדל של דואר ישראל, לרבות איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה על ידו או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו.

 4. איחור סביר במועד הגעת המשלוח לא יהווה עילה לביטול העסקה.

 5. אספקת מוצרים ללקוח כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצרים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן מוצר אחד או יותר, ויהיו כפופים לגודלם ולמשקלם המצטבר של המוצרים שהוזמנו.

 6. יודגש כי הקריטריון הקובע לעניין דמי המשלוח הנו מחיר המשלוח בפועל (בין אם חושב על בסיס משקל או כל גורם אחר) ובעל האתר יהיה רשאי לגבות תוספת לדמי המשלוח אם וככל יתברר שדמי המשלוח שנגבו בעת ההזמנה נמוכים מדמי המשלוח בפועל (להלן: “הפרש דמי המשלוח"). הלקוח נותן בזאת את הסכמתו מראש לגביית הפרש דמי המשלוח ממנו על ידי בעל האתר בכל דרך העומדת לרשות בעל האתר.

 

התחייבות לסודיות ופרטיות:

 1. בעל האתר ו/או מי מטעמו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע, לרבות פרטיהם האישיים של הלקוחות (שם, דואר אלקטרוני וכדומה).

 2. האתר הנו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי המשתמש בעת הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועל האתר באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע הזנתם לאתר.

 3. האתר מתחייב כי פרטיו האישיים של המשתמש לרבות מספר כרטיס האשראי שלו יהיו מוגנים ומאובטחים בהתאם להנחיות חברת האשראי/הסליקה, אולם אינו מתחייב כי הפרטים הנ”ל יהיו מוגנים בפני גישה לא חוקית או חדירה לאתר.

 4. האתר משתמש בחברת קארדקום, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. חברת קארדקום עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי (תקן PCI level 1) . במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, האתר לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.

 5. האתר מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטיהם האישיים של הלקוחות אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם הלקוח. למרות האמור לעיל, בעל האתר יהיה רשאי להעביר פרטיו האישיים של הלקוח לצד שלישי במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הלקוח עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי בעל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, בעל האתר יוכל להשתמש בפרטיהם האישיים של הלקוחות, באופן אנונימי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 
שירות לקוחות:
בכל שאלה או בירור לגבי מוצרים ושירותים ניתן לפנות אלינו באמצעי התקשורת הבאים:
מייל: info@gadmergi.com
 
תנאים נוספים
 

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי בעל האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע מרוכש לרכוש מוצר בצורה מקוונת באמצעות האתר, באמצעות חסימתו או בכל דרך אחרת לרבות במקרים של ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת תנאי התקנון ו/או מסירת פרטים כוזבים במתכוון ו/או ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

 2. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לרוכש או לצד שלישי, כתוצאה מרכישת מוצרים באמצעות האתר. אחריות האתר תהיה מוגבלת לכל היותר להחזר כספו של הרוכש.

 3. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבית המשפט המחוזי של תל אביב.

 4. חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי שימוש אלה לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

bottom of page